Dodge - Služby - Certifikát konformity CoCDodge - Služby - Certifikát konformity CoC

Dodge - Služby
 

1. krok:

Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU CERTIFIKÁTU O TYPOVEJ ZHODE VOZIDLA (CoC) a doručte s kópiou technického preukazu jedným z uvedených spôsobov:

  • poštou: Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., Miloš Sís, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
  • faxom: +421 2 49 29 49 29
  • mailom: milos.sis@daimler.com

Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať aj kópiu technického preukazu vozidla, na ktoré je žiadané vystaviť „COC dokument“.

2. krok:

Oddelenie služieb zákazníkom žiadosť spracuje a zašle ju do Daimler AG – podľa značky. Technické oddelenie výrobcu žiadosť posúdi a vystaví „COC dokument“. Ak by bránili vystaveniu nejaké okolnosti, výrobca oznámi príčinu ich nevystavenia. Dĺžka trvania spracovania žiadosti a následného vydania „COC dokumentu“ je do 1-3 týždňov.

3. krok:

Vystavený CoC dokument je podľa požiadavky vo formulári zasielaný na dobierku alebo si ho po vyzvaní môže žiadateľ vyzdvihnúť v pokladni spoločnosti po uhradení 150 € s DPH (4 519 Sk, konverzný kurz 1 EUR = 30,126 Sk).

© 2005 - 2011, Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.